نمایشگاه های قائم شهر

نمایشگاه های قائم شهر

فهرست نمایشگاه ها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
توجه
فهرست زیر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده و شامل همه ی نمایشگاه ها نمی باشد. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آنها تماس بگیرید.
نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته
نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته
تاریخ شروع: ۲۱ / خرداد / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۲۴ / خرداد / ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۷ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
خانم قلی پور ۰۹۱۱۸۰۰۲۶۳۷ ، خانم نعمت میر ۰۹۱۱۳۲۴۴۴۸۳
سومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج
سومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج
تاریخ شروع: ۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۱۳ /اردیبهشت/ ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۹۱۳۶۸۰۰۰۳۹ ، ۰۹۱۲۰۳۳۴۵۶۰ ، ۰۳۱-۳۶۵۱۹۷۰۷
نمایشگاه فروش بهاره مازندران
نمایشگاه فروش بهاره مازندران
تاریخ شروع: ۲۰ / اسفند / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۲۷ / اسفند / ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۹۱۱۸۰۰۲۶۳۷ ، ۰۱۱-۴۲۲۵۹۰۳۶ ، ۰۱۱-۴۲۲۵۹۰۳۸ ، ۰۹۳۵۲۸۴۸۴۲۴
نمایشگاه توانمندی های صنعت، معدن ، تجارت و صنایع غذایی استان مازندران
نمایشگاه توانمندی های صنعت، معدن ، تجارت و صنایع غذایی استان مازندران
تاریخ شروع: ۸ / اسفند / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
نمایشگاه لیزینگ، کالا و خدمات ایرانی
نمایشگاه لیزینگ، کالا و خدمات ایرانی
تاریخ شروع: ۲۳ / بهمن / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۲۷ / بهمن / ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۳
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۲۱۶۶۵۷۱۴۰۰-۳
نمایشگاه مبلمان منزل و لوستر
نمایشگاه مبلمان منزل و لوستر
تاریخ شروع: ۲۴ / دی / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۲۸ / دی / ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
آقای کریم زاده ۰۹۱۱۱۱۵۴۰۹۸
نمایشگاه صنعت ساختمان
نمایشگاه صنعت ساختمان
تاریخ شروع: ۳ / بهمن / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۶ / بهمن / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
سومین نمایشگاه بین المللی خودرو
سومین نمایشگاه بین المللی خودرو
تاریخ شروع: ۱۲ / دی / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۵ / دی / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
نمایشگاه فرش ماشینی ،کف پوش و لوستر
نمایشگاه فرش ماشینی ،کف پوش و لوستر
تاریخ شروع: ۲۹ / آبان/ ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ ، ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
نمایشگاه چاپ و بسته بندی ، تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته
نمایشگاه چاپ و بسته بندی ، تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته
exhibition of printing, packing, related machinery, advertising, marketing and related industries
تاریخ شروع: ۱۸ / مهر / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۲۲ / مهر / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته
نمایشگاه دام، طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته
Livestock Exhibition Poultry and fisheries, dairy and related industries
تاریخ شروع: ۱۱ / مهر / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۴ / مهر / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱