نمایشگاه های قائم شهر

نمایشگاه های قائم شهر

فهرست نمایشگاه ها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نمایشگاه مد و لباس ایرانی اسلامی
تاریخ شروع: ۴ / تیر / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۹ / تیر / ۱۳۹۸
نمایشگاه صنایع دستی و سوغات
تاریخ شروع: ۴ / تیر / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۹ / تیر / ۱۳۹۸
نمایشگاه دکوراسیون داخلی و مبلمان
تاریخ شروع: ۲۷ / خرداد / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۳۱ / خرداد / ۱۳۹۸
نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته
تاریخ شروع: ۲۱ / خرداد / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۲۴ / خرداد / ۱۳۹۸
سومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج
تاریخ شروع: ۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۱۳ /اردیبهشت/ ۱۳۹۸
نمایشگاه فروش بهاره مازندران
تاریخ شروع: ۲۰ / اسفند / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۲۷ / اسفند / ۱۳۹۷
نمایشگاه توانمندی های صنعت، معدن ، تجارت و صنایع غذایی استان مازندران
تاریخ شروع: ۸ / اسفند / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۷
نمایشگاه لیزینگ، کالا و خدمات ایرانی
تاریخ شروع: ۲۳ / بهمن / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۲۷ / بهمن / ۱۳۹۷
نمایشگاه مبلمان منزل و لوستر
تاریخ شروع: ۲۴ / دی / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۲۸ / دی / ۱۳۹۷
نمایشگاه صنعت ساختمان
تاریخ شروع: ۳ / بهمن / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۶ / بهمن / ۱۳۹۶
سومین نمایشگاه بین المللی خودرو
تاریخ شروع: ۱۲ / دی / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۵ / دی / ۱۳۹۶
نمایشگاه فرش ماشینی ،کف پوش و لوستر
تاریخ شروع: ۲۹ / آبان/ ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶
نمایشگاه چاپ و بسته بندی ، تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته
تاریخ شروع: ۱۸ / مهر / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۲۲ / مهر / ۱۳۹۶
نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته
تاریخ شروع: ۱۱ / مهر / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۴ / مهر / ۱۳۹۶