نمایشگاه های قائم شهر
توجه
اطلاعات نمایشگاه حاضر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده است. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آن تماس بگیرید.
سومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج
سومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج
تاریخ شروع: ۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۱۳ /اردیبهشت/ ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۹۱۳۶۸۰۰۰۳۹ ، ۰۹۱۲۰۳۳۴۵۶۰ ، ۰۳۱-۳۶۵۱۹۷۰۷
بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه ها