نمایشگاه های قائم شهر
توجه
اطلاعات نمایشگاه حاضر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده است. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آن تماس بگیرید.
نمایشگاه توانمندی های صنعت، معدن ، تجارت و صنایع غذایی استان مازندران
نمایشگاه توانمندی های صنعت، معدن ، تجارت و صنایع غذایی استان مازندران
تاریخ شروع: ۸ / اسفند / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه ها