نمایشگاه های قائم شهر
توجه
اطلاعات نمایشگاه حاضر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده است. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آن تماس بگیرید.
نمایشگاه صنایع دستی و سوغات
نمایشگاه صنایع دستی و سوغات
تاریخ شروع: ۴ / تیر / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۹ / تیر / ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۷ الی ۲۳
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
جهت رزرو غرفه ۰۹۱۱۳۲۸۰۰۸۵ ، ۰۹۱۱۸۰۰۲۶۳۷ ، ۰۹۳۵۲۸۴۸۴۲۴
بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه ها