نمایشگاه های قائم شهر
توجه
اطلاعات نمایشگاه حاضر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده است. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آن تماس بگیرید.
نمایشگاه فرش ماشینی ،کف پوش و لوستر
نمایشگاه فرش ماشینی ،کف پوش و لوستر
تاریخ شروع: ۲۹ / آبان/ ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۱۳ / آذر / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ ، ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه ها