نمایشگاه های قائم شهر
توجه
اطلاعات نمایشگاه حاضر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده است. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آن تماس بگیرید.
نمایشگاه فروش بهاره مازندران
نمایشگاه فروش بهاره مازندران
تاریخ شروع: ۲۰ / اسفند / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۲۷ / اسفند / ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۹۱۱۸۰۰۲۶۳۷ ، ۰۱۱-۴۲۲۵۹۰۳۶ ، ۰۱۱-۴۲۲۵۹۰۳۸ ، ۰۹۳۵۲۸۴۸۴۲۴
بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه ها