نمایشگاه های قائم شهر
توجه
اطلاعات نمایشگاه حاضر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده است. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آن تماس بگیرید.
نمایشگاه مبلمان منزل و لوستر
نمایشگاه مبلمان منزل و لوستر
تاریخ شروع: ۲۴ / دی / ۱۳۹۷
تاریخ پایان: ۲۸ / دی / ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
آقای کریم زاده ۰۹۱۱۱۱۵۴۰۹۸
بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه ها