نمایشگاه های قائم شهر
توجه
اطلاعات نمایشگاه حاضر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده است. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آن تماس بگیرید.
نمایشگاه چاپ و بسته بندی ، تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته
نمایشگاه چاپ و بسته بندی ، تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته
exhibition of printing, packing, related machinery, advertising, marketing and related industries
تاریخ شروع: ۱۸ / مهر / ۱۳۹۶
تاریخ پایان: ۲۲ / مهر / ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
۰۱۱۴۲۲۶۴۴۶۴ و ۰۱۱۴۲۲۶۳۹۹۱
بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه ها