نمایشگاه های قائم شهر
توجه
اطلاعات نمایشگاه حاضر، پراکنده و کاملاً شخصی جمع آوری و به صورت غیر رسمی ارائه شده است. سعی شده تا اطلاعات صحیح گردآوری شود اما ممکن است ایراداتی در آن وجود داشته باشد، بنابراین، جهت آگاهی از اطلاعات صحیح، لطفاً با مسئولین مربوط به آن تماس بگیرید.
نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته
نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته
تاریخ شروع: ۲۱ / خرداد / ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۲۴ / خرداد / ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۷ الی ۲۲
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران (قائم شهر)
نقشه
تماس با مسئولین برگزاری این نمایشگاه:
خانم قلی پور ۰۹۱۱۸۰۰۲۶۳۷ ، خانم نعمت میر ۰۹۱۱۳۲۴۴۴۸۳
بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه ها