معرفی کسب و کار بازار قائم شهر
موبایل (فروش ، تعمیر ، لوازم جانبی ، نرم افزار ) ( آرشیو گروهی )