خیبوس منطقه ی حفاظت شده ای است که حدود ۳۴۷۰ هکتار مساحت دارد و بین جنگلهای قادیکلا و  برنجستانک واقع شده است.
منطقه حفاظت شده ی خیبوس و انجیل سی ، از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست در کشور به شمار می آیند.
جنگلهای بکر با درختانی کهن و آبگیرهای دیدنی، باعث شده که گونه های مختلف جانوری در این منطقه تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران، به حیات خود ادامه دهند. مناظر بسیار زیبای این منطقه محل دیدنی ای برای گردشگران فراهم کرده است.