سد خاکی زمزم (سد برنجستانک) در ۸ کیلومتری جاده تهران، در روستای زیبای برنجستانک واقع شده.

طول این سد ۲۴۲ متر و عرض آن ۱۰ متر ، ارتفاع آن ۳۲ متر می باشد. این سد حجمی معادل ۹ میلیون مترمکعب را دارا می باشد.